Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
19.10.2017 1227,65 Kč −0,1367%
Pioneer Funds - Top European Players
19.10.2017 2157,29 Kč −0,4375%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
19.10.2017 801,90 Kč −0,0287%
Pioneer - akciový fond
19.10.2017 1,0840 Kč −0,2668%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
19.10.2017 31,78 $  
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
19.10.2017 2504,32 Kč −0,0818%
Pioneer Funds - Global High Yield
19.10.2017 1391,80 Kč 0,0582%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
19.10.2017 1211,41 Kč −0,2700%
Pioneer Funds - Strategic Income
19.10.2017 1406,8800 Kč 0,0064%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
19.10.2017 1496,88 Kč −0,0281%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
19.10.2017 1480,89 Kč 0,1143%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
19.10.2017 437,47 Kč −1,3797%
Pioneer - obligační plus
19.10.2017 1,2399 Kč −0,1208%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
19.10.2017 1524,40 Kč −0,2376%
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income
19.10.2017 887,95 Kč 0,0146%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
19.10.2017 1171,25 Kč −0,4445%
Nastavení...

Platforma - Seznam správcovských společností


 
  Název : Pioneer Asset Management S.A., společnost skupiny Amundi
  Web : www.pioneer.cz
  Právní forma : akciová společnost
  Země registrace : Lucembursko
  Celková aktiva pod správou : více než 1,3 bil. EUR (k 31. 12. 2016)
Kombinované údaje Amundi a Pioneer Investments podle stavu ke konci prosince 2016
  Depozitář : Société Générale Bank & Trust, Lucembursko
 
  Info o společnosti : Skupina Amundi je největším správcem investic v Evropě, pokud jde o výši spravovaného majetku a řadí se do TOP 10 z celosvětového hlediska. Díky spojení s Pioneer Investments v červenci 2017 nyní spravuje pro své klienty aktiva v hodnotě více než 1,3 bilionu eur. Prostřednictvím 6 investičních center (Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paříž a Tokio) nabízí svým klientům v Evropě, v oblasti Asie a Tichomoří, na Středním východě a v Severní Americe bohaté zkušenosti s finančními trhy a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení.
 
 
  Název : BNP Paribas Asset Management Luxembourg
  Web : www.bnpparibas.cz/en/
  Právní forma : akciová spolecnost (Société Anonyme, SA)
  Země registrace : Lucembursko
  Celková aktiva pod správou : 560 miliard EUR (k 31.12.2016)
  Depozitář : BNP Paribas Securities Services (Lucembursko)
 
  Info o společnosti : Společnost BNP Paribas Asset Management (dříve BNP Paribas Investment Partners) je dceřinná společnost druhé největší banky eurozóny, BNP Paribas SA. V České Republice působíme od roku 1999 - aktuálně tu veřejně nabízíme přes 100 otevřených podílových fondů z lucemburských fondových rodin Parvest, BNP Paribas L1, BNP Paribas Plan a BNP Paribas QUAM. V současnosti českým investorům nabízíme 12 fondů s měnovými třídami v CZK, z toho je 10 fondu měnově do koruny i zajištěno. Již od roku 2002 uplatňujeme principy sociálně odpovědného investování. Jsme odhodláni přinášet českým a slovenským investorům fondy s vysokou mírou inovace a zároveň konkurenceschopné investiční nástroje na celoevropském trhu.
 
 
  Název : C-QUADRAT Kapitalanlage AG
  Web : www.c-quadrat.com
  Právní forma : akciová společnost (Aktien Gesellschaft)
  Země registrace : Rakousko
  Celková aktiva pod správou : 6,042 miliard EUR (k 31.12.2016)
  Depozitář : Raiffeisen Bank International
 
  Info o společnosti : C-QUADRAT je mezinárodní správce aktiv, který chce kontinuálně a trvale dosahovat růstu pro své investory. K dosažení tohoto cíle používají manažeři fondů ve Vídni a Londýně jak kvantitativní, tak i diskreční Absolut a Total Return strategie. Institucionální i soukromí investoři již mnoho let důvěřují know-how společnosti C-QUADRAT. Společnost byla založena v roce 1991 ve Vídni. Od roku 2006 je kótována na frankfurtské burze cenných papírů a od května roku 2008 na vídeňské burze cenných papírů. Dnes je společnost C-QUADRAT zastoupena kancelářemi ve Vídni, Londýně, Frankfurtu, Ženevě a Jerevanu a aktivní v 19 zemích v Evropě a Asii.
 
 
  Název : Conseq Invest plc.
  Web : www.conseq.cz
  Právní forma : investiční společnost s proměnlivým základním jměním
  Země registrace : Irsko
  Celková aktiva pod správou : 45,7 miliard CZK (k 31.12.2016)
  Depozitář : BNP Paribas Fund Services Dublin Branch
 
  Info o společnosti : Fondy společnosti Conseq investují svěřené prostředky do české ekonomiky a do ekonomik okolních zemí. Nákupem těchto fondů tedy nejen výhodně investujete své úspory, ale také podporujete hospodářský růst České republiky a celého našeho regionu.
 
 
  Název : Franklin Templeton Investment Funds
  Web : www.franklintempleton.cz
  Právní forma : SICAV
  Země registrace : Lucembursko
  Celková aktiva pod správou : 720 miliard USD (k 31.12.2016)
  Depozitář : JP Morgan Bank Lucembursko
 
  Info o společnosti : Franklin Templeton Investments je jedna z největších skupin správcovských společností spravujících aktiva za více než 23 milionů privátních, profesionálních a institucionálních investorů. Franklin Templeton je globálně vedoucí společností v oboru správy aktiv, která slouží klientům ve více než 150 zemích. Vlastní podnikání vede se stejnou péčí, kterou věnuje správě aktiv, a vždy se řídí cílem poskytovat relevantní investiční řešení, výrazné dlouhodobé výsledky a spolehlivé, osobní služby. Tento přístup, který staví klienty na první místo, tak pomohl stát se jedním z nejdůvěryhodnějších jmen v oboru finančních služeb. Rodina fondů Franklin Templeton registrovaných v ČR v současné době zahrnuje vyše 80 fondů.
 
 
  Název : NN (L), NN (L) International, NN (L) Patrimonial
  Web : www.nnfondy.cz
  Právní forma : investiční společnost s proměnlivým základním jměním
  Země registrace : Lucembursko
  Celková aktiva pod správou : 195 miliard EUR (k 31.12.2016)
  Depozitář : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
 
  Info o společnosti : NN Investment Partners je mezinárodní finanční instituce původem z Holandska s historií sahající až do roku 1845. Poskytuje širokou škálu produktů a služeb v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv v 16 zemích světa.
 

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou vystaveny výkyvům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv zejména na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dokumenty a informace uvedené na této internetové stránce, nejsou určeny osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Asset Management, a.s, společnosti skupiny Amundi. v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Asset Management, a.s., společnosti skupiny Amundi v ČR 800 118 844.

Dále se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro daný produkt, zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.