Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
22.6.2017 1274,77 Kč 0,0330%
Pioneer Funds - Top European Players
22.6.2017 2171,95 Kč −0,0216%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
21.6.2017 771,97 Kč −0,2094%
Pioneer - akciový fond
22.6.2017 1,0494 Kč −0,2566%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
22.6.2017 30,26 $ −0,2308%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
22.6.2017 2407,67 Kč 0,0553%
Pioneer Funds - Global High Yield
22.6.2017 1355,79 Kč −0,0744%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
21.6.2017 1217,21 Kč −0,0402%
Pioneer Funds - Strategic Income
22.6.2017 1406,0300 Kč −0,0071%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
22.6.2017 1473,56 Kč −0,0746%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
22.6.2017 1435,59 Kč −0,0355%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
22.6.2017 438,82 Kč −0,1252%
Pioneer - obligační plus
22.6.2017 1,2694 Kč −0,0315%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
22.6.2017 1428,89 Kč −0,2652%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
22.6.2017 892,71 Kč −0,0022%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
21.6.2017 1180,25 Kč −0,1683%
Nastavení...

Platforma - Seznam správcovských společností


 
  Název : Pioneer Asset Management S.A.
  Web : www.pioneer.cz
  Právní forma : akciová společnost
  Země registrace : Lucembursko
  Celková aktiva pod správou : 228 miliard EUR (k 31. 12. 2016)
  Depozitář : Société Générale Bank & Trust, Lucembursko
 
  Info o společnosti : Pioneer Investments: globální správce aktiv, součást přední bankovní skupiny UniCredit. V oblasti řízení podílových fondů působí na světovém trhu již od roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době skupina Pioneer Investments působí ve 28 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 360 investičních profesionálů.
 
 
  Název : BNP Paribas Asset Management Luxembourg
  Web : www.bnpparibas.cz/en/
  Právní forma : akciová spolecnost (Société Anonyme, SA)
  Země registrace : Lucembursko
  Celková aktiva pod správou : 560 miliard EUR (k 31.12.2016)
  Depozitář : BNP Paribas Securities Services (Lucembursko)
 
  Info o společnosti : Společnost BNP Paribas Asset Management (dříve BNP Paribas Investment Partners) je dceřinná společnost druhé největší banky eurozóny, BNP Paribas SA. V České Republice působíme od roku 1999 - aktuálně tu veřejně nabízíme přes 100 otevřených podílových fondů z lucemburských fondových rodin Parvest, BNP Paribas L1, BNP Paribas Plan a BNP Paribas QUAM. V současnosti českým investorům nabízíme 12 fondů s měnovými třídami v CZK, z toho je 10 fondu měnově do koruny i zajištěno. Již od roku 2002 uplatňujeme principy sociálně odpovědného investování. Jsme odhodláni přinášet českým a slovenským investorům fondy s vysokou mírou inovace a zároveň konkurenceschopné investiční nástroje na celoevropském trhu.
 
 
  Název : C-QUADRAT Kapitalanlage AG
  Web : www.c-quadrat.com
  Právní forma : akciová společnost (Aktien Gesellschaft)
  Země registrace : Rakousko
  Celková aktiva pod správou : 6,042 miliard EUR (k 31.12.2016)
  Depozitář : Raiffeisen Bank International
 
  Info o společnosti : C-QUADRAT je mezinárodní správce aktiv, který chce kontinuálně a trvale dosahovat růstu pro své investory. K dosažení tohoto cíle používají manažeři fondů ve Vídni a Londýně jak kvantitativní, tak i diskreční Absolut a Total Return strategie. Institucionální i soukromí investoři již mnoho let důvěřují know-how společnosti C-QUADRAT. Společnost byla založena v roce 1991 ve Vídni. Od roku 2006 je kótována na frankfurtské burze cenných papírů a od května roku 2008 na vídeňské burze cenných papírů. Dnes je společnost C-QUADRAT zastoupena kancelářemi ve Vídni, Londýně, Frankfurtu, Ženevě a Jerevanu a aktivní v 19 zemích v Evropě a Asii.
 
 
  Název : Conseq Invest plc.
  Web : www.conseq.cz
  Právní forma : investiční společnost s proměnlivým základním jměním
  Země registrace : Irsko
  Celková aktiva pod správou : 45,7 miliard CZK (k 31.12.2016)
  Depozitář : BNP Paribas Fund Services Dublin Branch
 
  Info o společnosti : Fondy společnosti Conseq investují svěřené prostředky do české ekonomiky a do ekonomik okolních zemí. Nákupem těchto fondů tedy nejen výhodně investujete své úspory, ale také podporujete hospodářský růst České republiky a celého našeho regionu.
 
 
  Název : Franklin Templeton Investment Funds
  Web : www.franklintempleton.cz
  Právní forma : SICAV
  Země registrace : Lucembursko
  Celková aktiva pod správou : 720 miliard USD (k 31.12.2016)
  Depozitář : JP Morgan Bank Lucembursko
 
  Info o společnosti : Franklin Templeton Investments je jedna z největších skupin správcovských společností spravujících aktiva za více než 23 milionů privátních, profesionálních a institucionálních investorů. Franklin Templeton je globálně vedoucí společností v oboru správy aktiv, která slouží klientům ve více než 150 zemích. Vlastní podnikání vede se stejnou péčí, kterou věnuje správě aktiv, a vždy se řídí cílem poskytovat relevantní investiční řešení, výrazné dlouhodobé výsledky a spolehlivé, osobní služby. Tento přístup, který staví klienty na první místo, tak pomohl stát se jedním z nejdůvěryhodnějších jmen v oboru finančních služeb. Rodina fondů Franklin Templeton registrovaných v ČR v současné době zahrnuje vyše 80 fondů.
 
 
  Název : NN (L), NN (L) International, NN (L) Patrimonial
  Web : www.nnfondy.cz
  Právní forma : investiční společnost s proměnlivým základním jměním
  Země registrace : Lucembursko
  Celková aktiva pod správou : 195 miliard EUR (k 31.12.2016)
  Depozitář : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
 
  Info o společnosti : NN Investment Partners je mezinárodní finanční instituce původem z Holandska s historií sahající až do roku 1845. Poskytuje širokou škálu produktů a služeb v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv v 16 zemích světa.
 

Poznámky:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.