Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

*Fondy Pioneer

 Fond Měna Číslo
fondu
Základní
údaje
Aktuální
informace
Historie ceny
fondu (v XLS)
Měsíční zpráva Prospekt KIID
Akciové fondy
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR 203 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Euroland Equity USD 303 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR 2040 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD 3040 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - European Equity Target Income CZK_Hedged 169 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - European Equity Target Income CZK_Hedged_D 12200 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR 269 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR_D 22200 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - European Equity Value EUR 290 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - European Equity Value USD 390 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - European Potential EUR 259 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - European Potential USD 359 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - European Research EUR 206 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - European Research USD 306 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Top European Players CZK_Hedged 107 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Top European Players EUR 207 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Top European Players USD 307 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Akciové fondy
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth CZK_Hedged 1280 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 2280 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR - akciový fond CZK 003 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída H CZK AKE02 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR All-Star Selection (třída A) CZK 015 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR All-Star Selection (třída I) CZK 016 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Ecology EUR 260 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Ecology USD 360 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Equity Target Income CZK_Hedged_D 17800 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR 278 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR_D 27800 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD 378 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD_D 37800 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer Global Select CZK_Hedged 161 Info Výkonnost Ceny v XLS - Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR 261 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD 361 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities CZK_Hedged 1430 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR 2430 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Akciové fondy
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR 253 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD 353 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR 293 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD 393 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR 219 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD 319 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR 217 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD 317 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR 292 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD 392 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund CZK_Hedged 122 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR 222 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD 322 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Akciové fondy rozvíjejících se trhů a dálného východu
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 251 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity USD 351 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity CZK 114 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 214 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 314 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR 246 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD 346 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - China Equity EUR 250 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - China Equity USD 350 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR 223 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Japanese Equity USD 323 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Russian Equity EUR 2180 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Russian Equity USD 3180 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
CPR Invest - Global Silver Age CZK_Hedged 1400 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
CPR Invest - Global Silver Age EUR 2400 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi