Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
27.4.2017 1237,79 Kč −0,2064%
Pioneer Funds - Top European Players
27.4.2017 2137,95 Kč −0,4326%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
27.4.2017 758,27 Kč −0,0290%
Pioneer - akciový fond
27.4.2017 1,0308 Kč −0,4347%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
27.4.2017 31,88 $ 0,1571%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
27.4.2017 2369,53 Kč 0,1644%
Pioneer Funds - Global High Yield
27.4.2017 1351,54 Kč −0,0318%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
27.4.2017 1208,99 Kč 0,0356%
Pioneer Funds - Strategic Income
27.4.2017 1398,3400 Kč 0,0551%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
27.4.2017 1480,40 Kč 0,0561%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
27.4.2017 1430,55 Kč 0,0462%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
27.4.2017 469,41 Kč 0,2606%
Pioneer - obligační plus
27.4.2017 1,2791 Kč 0,0469%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
27.4.2017 1392,64 Kč −0,1097%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
27.4.2017 882,61 Kč −0,1324%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
27.4.2017 1178,35 Kč 0,0730%
Nastavení...

*Fondy Pioneer

 Fond Měna Číslo
fondu
Základní
údaje
Aktuální
informace
Historie ceny
fondu (v XLS)
Měsíční zpráva Prospekt KIID
Evropské akciové fondy
Pioneer Funds - Euroland Equity EUR 203 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Euroland Equity USD 303 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility EUR 2040 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility USD 3040 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - European Equity Target Income CZK_Hedged 169 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - European Equity Target Income CZK_Hedged_D 12200 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - European Equity Target Income EUR 269 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - European Equity Target Income EUR_D 22200 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - European Equity Value EUR 290 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - European Equity Value USD 390 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - European Potential EUR 259 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - European Potential USD 359 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - European Research EUR 206 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - European Research USD 306 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Italian Equity EUR 201 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Italian Equity USD 301 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Top European Players CZK_Hedged 107 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Top European Players EUR 207 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Top European Players USD 307 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Globální akciové fondy
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth CZK_Hedged 1280 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth EUR 2280 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer - akciový fond CZK 003 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer All-Star Selection (třída A) CZK 015 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer All-Star Selection (třída I) CZK 016 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Global Ecology EUR 260 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Global Ecology USD 360 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Global Equity Target Income CZK_Hedged_D 17800 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Global Equity Target Income EUR 278 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Global Equity Target Income EUR_D 27800 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Global Equity Target Income USD 378 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Global Equity Target Income USD_D 37800 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Global Select EUR 261 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Global Select USD 361 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Americké akciové fondy
Pioneer Funds - Commodity Alpha EUR 280 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Commodity Alpha USD 380 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - North American Basic Value EUR 253 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - North American Basic Value USD 353 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth EUR 293 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth USD 393 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value EUR 219 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value USD 319 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund CZK_Hedged 122 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund EUR 222 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund USD 322 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - U.S. Research EUR 217 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - U.S. Research USD 317 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - U.S. Research Value EUR 292 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - U.S. Research Value USD 392 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Akciové fondy rozvíjejících se trhů a dálného východu
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 251 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity USD 351 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity CZK 114 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 214 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 314 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity EUR 246 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity USD 346 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - China Equity EUR 250 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - China Equity USD 350 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Indian Equity EUR 296 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Indian Equity USD 396 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Japanese Equity EUR 223 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Japanese Equity USD 323 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Latin American Equity EUR 295 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Latin American Equity USD 395 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Russian Equity EUR 2180 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Pioneer Funds - Russian Equity USD 3180 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ: 140 00, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.