Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
27.4.2017 1237,79 Kč −0,2064%
Pioneer Funds - Top European Players
27.4.2017 2137,95 Kč −0,4326%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
27.4.2017 758,27 Kč −0,0290%
Pioneer - akciový fond
27.4.2017 1,0308 Kč −0,4347%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
27.4.2017 31,88 $ 0,1571%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
27.4.2017 2369,53 Kč 0,1644%
Pioneer Funds - Global High Yield
27.4.2017 1351,54 Kč −0,0318%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
27.4.2017 1208,99 Kč 0,0356%
Pioneer Funds - Strategic Income
27.4.2017 1398,3400 Kč 0,0551%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
27.4.2017 1480,40 Kč 0,0561%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
27.4.2017 1430,55 Kč 0,0462%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
27.4.2017 469,41 Kč 0,2606%
Pioneer - obligační plus
27.4.2017 1,2791 Kč 0,0469%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
27.4.2017 1392,64 Kč −0,1097%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
27.4.2017 882,61 Kč −0,1324%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
27.4.2017 1178,35 Kč 0,0730%
Nastavení...

*Povinně uveřejňované informace

Tato stránka je publikována za účelem splnění zákonné informační povinnosti společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. ve vztahu k otevřeným podílovým fondům, které obhospodařuje a společnosti Pioneer Asset Management, a.s. jakožto obchodníka s cennými papíry a agenta pro distribuci fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F. a Pioneer S.F. (založených dle práva Lucemburského vévodství) v České republice. Níže uvedená struktura informací odráží zejména požadavky zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a dalších právních předpisů.


České fondy Pioneer Investments - přehled vlastního kapitálu a hodnoty vlastního kapitálu na podílový list


Všechny fondy
20170421 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20170407 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20170324 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20170310 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20170224 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20170210 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20170127 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
20170113 WWW 2tydenni hlaseni fondu CRFP.xls
2016_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2015_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2014_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2013_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2012_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2011_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2010_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2009_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2008_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
2007_Archiv2W_vsechnyfondy.zip
České fondy Pioneer Investments - přehled majetku fondů, vydaných a odkoupených podílových listů


Všechny fondy
201703 ROFOS11.xls
201702 ROFOS11.xls
201701 ROFOS11.xls
201612 ROFOS11.xls
201611 ROFOS11.xls
201610 ROFOS11.xls
201609 ROFOS11.xls
201608 ROFOS11.xls
201607 ROFOS11.xls
201606 ROFOS11.xls
201605 ROFOS11.xls
201604 ROFOS11.xls
201603 ROFOS11.xls
201602 ROFOS11.xls
201601 ROFOS11.xls
201512 ROFOS11.xls
201511 ROFOS11.xls
201510 ROFOS11.xls
201509 ROFOS11.xls
201508 ROFOS11.xls
201507 ROFOS11.xls
201506 ROFOS11.xls
201505 ROFOS11.xls
201504 ROFOS11.xls
201503 ROFOS11.xls
201502 ROFOS11.xls
201501 ROFOS11.xls
0_Archiv_2014_ROFOS11.zip
0_Archiv_2013_ROFOS11.zip
0_Archiv_2012_ROFOS11.zip
0_Archiv_2011_vsechnyfodny.zip
0_Archiv_2011_ROFOS11.zip
0_Archiv_2010_vsechnyfondy.zip
0_Archiv_2010_ROFOS11.zip
0_Archiv_2009_vsechnyfondy.zip
0_Archiv_2009_ROFOS11.zip
0_Archiv_2008_vsechnyfondy.zip
0_Archiv_2008_ROFOS11.zip
0_Archiv_2007_vsechnyfondy.zip
Pololetní zprávy


Aktuální Archiv
2016_63078295 pololetni zprava fondy.pdf
2015_63078295 pololetni zprava fondy.pdf
2014_63078295_pololetni_zprava_fondy.pdf
Archiv_2013_63078295_pololetni_zprava_fondy.pdf
Archiv_2013_63078295_pololetni_zprava_PIC.pdf
Archiv_2012_63078295_pololetni_zprava_fondy.pdf
Archiv_2012_63078295_pololetni_zprava_PIC.pdf
Archiv_2011_63078295_pololetni_zprava_fondy.pdf
Archiv_2011_63078295_pololetni_zprava_PIC.pdf
Archiv_2010_a_starsi.zip


Výroční zprávy


Archiv výročních zprávZahraniční fondy - přehled vydaných a odkoupených podílových listů


Lucemburské fondy
2017 1q.zip
2016 4q.zip
2016 3q.zip
2016 2q.zip
2016 1q.zip
2015 4q.zip
2015 3q.zip
2015 2q.zip
2015 1q.zip
0_Archiv_2004_2014.ZIP


Pioneer Asset Management, a.s., informace o hospodářské situaci společnosti, přehled o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb a přehled o kapitálové přiměřenosti


Informace o hospodářské situaci Přehled o poskytnutých
investičních službách
Přehled o kapitálové přiměřenosti
WWW_pamROCOS10_archiv_2010_2014.zip
WWW_pamROCOS10_archiv_2004_2009.zip
WWW_docos_30_archiv_2010_2014.zip
WWW_docos_30_archiv_2009.zip
WWW_docos_30_archiv_2008.zip
WWW_docos_30_archiv_2004_2007.zip
WWW_DOCOS40_archiv_2010_2014.zip
WWW_DOCOS40_archiv_2004_2009.zipInformování o dodržování kapitálové přiměřenosti - Pioneer investični společnost


Informace
ROFOS_VYFOS_2007_2014.zip
PIC_DOCOS40_archiv_2007_2009.zip
DOFOS31_2007_2009.zip
DOCOS41_PIC_Angaz_archiv_2010_2011.zip
DOCOS41_PIC_Angaz_archiv_2007_2009.zip
DOCOS40_2010_2011.zip


Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, jakož i podle dříve platných právních předpisů upravujících danou oblast a podle nařízení č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky


Informace Organigram
20160930 Informace 575.xlsx
20160930 Informace 163.xlsx
20160630 Informace 575.xlsx
20160630 Informace 163.xlsx
20160331 Informace 575.xlsx
20160331 Informace 163.xlsx
20151231 Informace 575.xlsx
20151231 Informace 163.xlsx
20150930 Informace 575.xlsx
20150930 Informace 163.xlsx
20150630_Informace_575.xlsx
20150630_Informace_163.xlsx
20150331_Informace_575.xlsx
20150331_Informace_163.xlsx
20141231_Informace_575.xlsx
20141231_Informace_163.xlsx
20140930_Informace_163.xlsx
0_Archiv_63078295_123_2007_2010.zip
0_Archiv_25684558_123_2007_2014.zip
UC Banking Group Chart as of 12 Apr 2016.pdf
Pioneer Investment Company_organigram.pdf
Pioneer Group Chart_30 09 2016.pdf
Pioneer Group Chart_30 06 2016.pdf
Pioneer Asset Management_organigram.pdf
List of all the companies controlled by UniCredit SpA.pdf
20141231_Pioneer_Group_Chart.pdf
20140707_Banking Group Chart.pdf
20140630_Pioneer_Group_Chart.pdf


Časový rozvrh provozního dne Pioneer Asset Management, a.s.


1. Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení evidence navazující na centrální evidenci cenných papírů nebo vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo vedení evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů

Činnost Čas
Příjem příkazů 8:00 - 14:00
Evidence příkazů 8:00 - 17:00
Závěrka provozního dne 8:00 (k předchozímu dni)


2. Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení samostatné evidence podílových listů pro Pioneer investiční společnost, a.s.

Činnost Čas
Příjem příkazů 7:00 - 12:00
Evidence příkazů 7:00 - 16:00
Závěrka provozního dne Okamžik dokončení zpracování zápisů změn na základě příkazů systémem, nejpozději 16:00


3. Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení samostatné evidence podílových listů pro Partners investiční společnost, a.s.

Činnost Čas
Příjem příkazů 7:00 - 12:00
Evidence příkazů 7:00 - 16:00
Závěrka provozního dne Okamžik dokončení zpracování zápisů změn na základě příkazů systémem, nejpozději 16:00

Rodina lucemburských fondů Pioneer - přehled vlastního kapitálu a hodnoty vlastního kapitálu na podílový list