Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
23.8.2016 1191,07 Kč 0,7401%
Pioneer Funds - Top European Players
23.8.2016 1923,54 Kč 0,7638%
Pioneer - akciový fond
22.8.2016 0,9682 Kč −0,1547%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
23.8.2016 33,43 $ −0,1493%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.8.2016 2208,60 Kč 0,0367%
Pioneer Funds - Global High Yield
23.8.2016 1311,48 Kč 0,0962%
Pioneer Funds - Strategic Income
23.8.2016 1411,2100 Kč 0,0603%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
22.8.2016 1207,50 Kč −0,1117%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
23.8.2016 1448,63 Kč 0,0193%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
23.8.2016 1401,45 Kč 0,1000%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
23.8.2016 402,12 Kč 0,2043%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
22.8.2016 740,43 Kč −0,0756%
Pioneer - obligační plus
22.8.2016 1,2825 Kč −0,0078%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
23.8.2016 1374,36 Kč 0,1640%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
23.8.2016 906,32 Kč 0,2467%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
22.8.2016 1130,31 Kč −0,0239%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - dluhopisový - strategický

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0648618758,   Číslo fondu: 141
CZK_Hedged EUR_Hedged EUR USD
  Dluhopisový fond

Denní informace k 23.8.2016

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 1411,2100 Kč

Vývoj ceny podílového listu v CZK_Hedged od jeho založeníVýkonnost fondu k 23.8.2016

(uváděna v CZK_Hedged)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 19.7.2011 15,32% 2,83%
za posledních 5 let 17,63% 3,30%
za poslední 3 roky 8,42% 2,73%
za poslední 2 roky 1,33% 0,66%
za poslední rok 3,81%  
za posledních 6 měsíců 8,02%  
za poslední 3 měsíce 3,49%  
za poslední 1 měsíc 0,72%  
od začátku roku 6,51%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.