Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
30.6.2016 1201,57 Kč 1,4994%
Pioneer Funds - Top European Players
30.6.2016 1839,13 Kč 1,4760%
Pioneer - akciový fond
29.6.2016 0,9101 Kč 1,8351%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
30.6.2016 34,96 $ 1,0697%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
30.6.2016 2143,19 Kč 1,6173%
Pioneer Funds - Global High Yield
30.6.2016 1254,62 Kč 0,2926%
Pioneer Funds - Strategic Income
30.6.2016 1368,5900 Kč −0,5949%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
29.6.2016 1180,21 Kč 0,4750%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
30.6.2016 1413,72 Kč 0,0375%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
30.6.2016 1363,19 Kč 0,1050%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
30.6.2016 390,46 Kč 0,4218%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
29.6.2016 710,91 Kč 1,0002%
Pioneer - obligační plus
29.6.2016 1,2636 Kč 0,2857%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
30.6.2016 1319,96 Kč 0,8265%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
30.6.2016 894,18 Kč 0,3400%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
29.6.2016 1088,42 Kč 0,7516%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - dluhopisový - strategický

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0648618758,   Číslo fondu: 141
CZK_Hedged EUR_Hedged EUR USD
  Dluhopisový fond

Denní informace k 30.6.2016

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 1368,5900 Kč

Vývoj ceny podílového listu v CZK_Hedged od jeho založeníVýkonnost fondu k 30.6.2016

(uváděna v CZK_Hedged)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 19.7.2011 11,84% 2,28%
za poslední 3 roky 4,66% 1,53%
za poslední 2 roky −1,65% −0,83%
za poslední rok −0,23%  
za posledních 6 měsíců 3,31%  
za poslední 3 měsíce 1,96%  
za poslední 1 měsíc 0,01%  
od začátku roku 3,30%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.