Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
29.9.2016 1190,18 Kč 0,1363%
Pioneer Funds - Top European Players
29.9.2016 1902,46 Kč −0,0257%
Pioneer - akciový fond
29.9.2016 0,9599 Kč −0,2494%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
29.9.2016 33,51 $ 0,5099%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
29.9.2016 2145,74 Kč −0,9363%
Pioneer Funds - Global High Yield
29.9.2016 1313,15 Kč 0,2083%
Pioneer Funds - Strategic Income
29.9.2016 1409,7900 Kč 0,0781%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
29.9.2016 1209,49 Kč −0,1379%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
29.9.2016 1451,47 Kč 0,0289%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
29.9.2016 1407,92 Kč 0,1437%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
29.9.2016 409,52 Kč 0,6761%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
29.9.2016 737,33 Kč 0,1712%
Pioneer - obligační plus
29.9.2016 1,2851 Kč −0,2097%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
29.9.2016 1368,05 Kč −0,2857%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
29.9.2016 898,92 Kč −0,0289%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
29.9.2016 1134,12 Kč −0,1514%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - dluhopisový - strategický

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0648618758,   Číslo fondu: 141
CZK_Hedged EUR_Hedged EUR USD
  Dluhopisový fond

Denní informace k 29.9.2016

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 1409,7900 Kč

Vývoj ceny podílového listu v CZK_Hedged od jeho založeníVýkonnost fondu k 29.9.2016

(uváděna v CZK_Hedged)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 19.7.2011 15,20% 2,76%
za posledních 5 let 19,59% 3,64%
za poslední 3 roky 7,19% 2,34%
za poslední 2 roky 2,03% 1,01%
za poslední rok 4,96%  
za posledních 6 měsíců 5,17%  
za poslední 3 měsíce 2,40%  
za poslední 1 měsíc −0,12%  
od začátku roku 6,41%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.