Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
6.12.2016 1187,16 Kč 1,2365%
Pioneer Funds - Top European Players
6.12.2016 1925,04 Kč 0,7036%
Pioneer - akciový fond
6.12.2016 0,9897 Kč 0,5997%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
6.12.2016 33,88 $ 1,2250%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
6.12.2016 2207,49 Kč 0,3318%
Pioneer Funds - Global High Yield
6.12.2016 1302,84 Kč 0,0976%
Pioneer Funds - Strategic Income
6.12.2016 1382,2200 Kč 0,0007%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
6.12.2016 1183,02 Kč 0,0254%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
6.12.2016 1460,94 Kč 0,0157%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
6.12.2016 1362,47 Kč 0,1087%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
6.12.2016 433,79 Kč 0,4516%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
6.12.2016 718,49 Kč 0,3646%
Pioneer - obligační plus
6.12.2016 1,2452 Kč 0,3546%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
6.12.2016 1315,45 Kč 0,5066%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
6.12.2016 889,29 Kč 0,4201%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
6.12.2016 1134,22 Kč 0,1501%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - dluhopisový - strategický

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0648618758,   Číslo fondu: 141
CZK_Hedged EUR_Hedged EUR USD
  Dluhopisový fond

Denní informace k 6.12.2016

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 1382,2200 Kč

Vývoj ceny podílového listu v CZK_Hedged od jeho založeníVýkonnost fondu k 6.12.2016

(uváděna v CZK_Hedged)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 19.7.2011 12,95% 2,29%
za posledních 5 let 15,86% 2,98%
za poslední 3 roky 4,03% 1,33%
za poslední 2 roky 0,31% 0,16%
za poslední rok 2,58%  
za posledních 6 měsíců 0,78%  
za poslední 3 měsíce −2,24%  
za poslední 1 měsíc −1,44%  
od začátku roku 4,33%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.