Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
23.1.2017 1233,73 Kč −0,6579%
Pioneer Funds - Top European Players
23.1.2017 1997,32 Kč −0,5225%
Pioneer - akciový fond
23.1.2017 1,0064 Kč −0,8864%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
23.1.2017 33,68 $ 0,0297%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.1.2017 2279,66 Kč −0,0552%
Pioneer Funds - Global High Yield
23.1.2017 1329,44 Kč 0,0564%
Pioneer Funds - Strategic Income
23.1.2017 1392,5100 Kč 0,1518%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
23.1.2017 1195,75 Kč −0,2011%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
23.1.2017 1477,77 Kč 0,0305%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
23.1.2017 1395,02 Kč 0,2386%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
23.1.2017 455,83 Kč −0,2778%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
23.1.2017 735,14 Kč 0,2017%
Pioneer - obligační plus
23.1.2017 1,2622 Kč 0,0396%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
23.1.2017 1326,85 Kč 0,0090%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
23.1.2017 898,23 Kč −0,3163%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
23.1.2017 1154,31 Kč −0,2877%
Nastavení...
*

Pioneer P.F. - Global Balanced 50

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0539737444,   Číslo fondu: 1120
  Balancovaný fond

Poslední stanovená cena fondu (k 13.2.2015)

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 1127,09 Kč

Vývoj ceny podílového listu v CZK_Hedged od jeho založeníVýkonnost fondu k 13.2.2015

(uváděna v CZK_Hedged)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 10.12.2010 38,00% 8,01%
za poslední 3 roky 36,77% 10,99%
za poslední 2 roky 28,63% 13,42%
za poslední rok 19,00%  
za posledních 6 měsíců 12,91%  
za poslední 3 měsíce 7,93%  
za poslední 1 měsíc 4,00%  
od začátku roku 0,00%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.