Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
22.8.2017 1206,48 Kč 0,6054%
Pioneer Funds - Top European Players
22.8.2017 2108,53 Kč 1,0636%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
22.8.2017 777,60 Kč 0,2980%
Pioneer - akciový fond
22.8.2017 1,0489 Kč 0,4020%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
22.8.2017 30,84 $ −0,2587%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
22.8.2017 2429,47 Kč 1,0477%
Pioneer Funds - Global High Yield
22.8.2017 1371,79 Kč 0,0190%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
22.8.2017 1198,82 Kč 0,2417%
Pioneer Funds - Strategic Income
22.8.2017 1406,7700 Kč −0,0469%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
22.8.2017 1483,39 Kč 0,0486%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
22.8.2017 1455,39 Kč −0,0343%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
22.8.2017 438,04 Kč 0,8797%
Pioneer - obligační plus
22.8.2017 1,2572 Kč −0,0556%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
22.8.2017 1466,40 Kč 0,2660%
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income
22.8.2017 876,48 Kč 0,1211%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
22.8.2017 1149,01 Kč 0,4775%
Nastavení...

*CRS a FATCA

CRS a FATCA - prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o klientech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na finanční úřad


Common Reporting Standard (CRS)

Do české legislativy byla zákonem č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní (dále jen „Zákon“) implementována směrnice č. 2014/107/EU, jako reakce na vývoj v EU a OECD týkající se automatické výměny informací v oblasti daní, kdy EU a OECD připravily společný standard pro oznamování a postupy náležité péče pro získání informací o finančním účtu, tzv. globální standard Common Reporting Standard (CRS).


Na základě výše uvedené legislativy jsou české finanční instituce od roku 2016 povinny zjišťovat a prověřovat daňové rezidentství svých klientů. Na základě těchto zjištění budou finanční instituce v případě klientů, daňových rezidentů z většiny vyspělých cizích států (účastnit se hodlá cca 100 států), oznamovat českému finančnímu úřadu vybrané informace o těchto zahraničních klientech, a to jednou ročně za předchozí kalendářní rok (poprvé v roce 2017 informace za rok 2016).


Zejména se jedná o identifikaci klienta včetně jeho daňového identifikačního čísla, informace o hodnotách na majetkových účtech vždy ke konci kalendářního roku a informace o případných dividendách a příjmech ze zpětného odkupu během tohoto roku.


Český finanční úřad tyto informace dále předá správcům daně ostatních zúčastněných států. Obdobným způsobem budou postupovat i zahraniční finanční instituce v účastnících se státech, tj. informace o českých/slovenských daňových rezidentech, jejich účtech a příjmech v zahraničí, budou těmito zahraničními institucemi předány přes zahraniční finanční úřad českému/slovenskému finančnímu úřadu k ověření správného zdanění zahraničních příjmů českých/slovenských daňových rezidentů.


Pioneer Asset Management, a.s. a Pioneer investiční společnost, a.s. (dále společně jako Společnosti skupiny Amundi) svou zjišťovací povinnost v rámci CRS plní sběrem dat z jednotlivých formulářů (smluv) Společností skupiny Amundi nebo případně z Prohlášení CRS klienta, ve kterém klient potvrdí zemi své daňové rezidence, a souvisejícími listinnými důkazy. V případě daňových nerezidentů uvede klient i své daňové identifikační číslo. Pokud je klient daňovým rezidentem ve více zemích, uvede všechny daňové rezidence a zde přidělená daňová identifikační čísla.


Sběr dat a prohlášení se primárně týká klientů uzavírajících se Společnostmi skupiny Amundi novou smlouvu.

Nicméně, požadavek na získání prohlášení může nastat i u stávajících klientů. Prohlášení je vydáváno na dobu neurčitou, a pokud u klienta nedojde ke změně okolností (např. přestěhování do jiné země), bude vyžadováno pouze jednou.CRS and FATCA information in English

Užitečné odkazy k CRS:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/umluva-o-vzajemne-spravni-spolupraci-mca/mnohostranna-dohoda-mcaa-a-spolecny-stan
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance

*FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)


FATCA je zákon Spojených států amerických z roku 2009, který požaduje, aby zahraniční finanční instituce (tedy i Společnosti skupiny Amundi) zjišťovaly a prostřednictvím národního finančního úřadu (v případě ČR se jedná o Specializovaný finanční úřad) informovaly americký daňový úřad Internal Revenue Services (IRS) o finančních účtech, jejichž majiteli jsou americké osoby (jinak též jako US osoby). Účelem FATCA je stejně jako u CRS předcházet a odkrýt daňové úniky (amerických) daňových poplatníků v zahraničí.


Na základě výše uvedeného zákona č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní a mezivládní Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act jsou od července 2014 u nových, ale i stávajících klientů v rámci plnění zjišťovací povinnosti vyhledávány americké osoby.


U nových klientů, amerických osob, je zásadně aplikován přístup Zakázaného investora, tedy zákaz distribuce produktů Pioneer v USA a osobám z USA. U stávajících klientů, amerických osob, jsou doplňovány dokumentační podklady nutné k dodržení FATCA pravidel, tedy zejména potvrzení vybraných amerických daňových formulářů W-9, W8-BEN nebo W8-BEN-E; i u stávajících klientů je však zásadně aplikován přístup Zakázaného investora a veškeré produkty Pioneer budou povinně zpětně odkoupeny.


Ověření statusu klienta pro účely FATCA se provádí sběrem dat z jednotlivých formulářů (smluv) Společností skupiny Amundi nebo případně rovněž z Prohlášení CRS klienta.CRS and FATCA information in English

Užitečné odkazy k FATCA:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/dohoda-fatca/zakladni-informace
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx


Společnosti skupiny Amundi tímto oznamují, že v návaznosti na zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v aktuálním znění, bude uplatňovat postupy náležité péče dle přílohy č. 2 výše uvedeného zákona také pro dříve existující účty entit, jejichž hodnota ke dni 31.12.2015 nepřevyšuje částku odpovídající ekvivalentu 250.000,- USD.