Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
29.1.2015 2007,29 Kč −0,2510%
Pioneer - akciový fond
29.1.2015 0,9612 Kč 0,0729%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
29.1.2015 40,54 $ −0,7103%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
29.1.2015 2104,05 Kč 0,8165%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
29.1.2015 8,38 $ 0,8424%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
29.1.2015 60,13 € −0,1826%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
29.1.2015 1190,75 Kč −0,1132%
Pioneer Funds - Strategic Income
29.1.2015 1379,1000 Kč 0,0015%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
29.1.2015 1387,41 Kč −0,0432%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
29.1.2015 1263,22 Kč −0,1462%
Pioneer Funds - Strategic Income
29.1.2015 10,79 $  
Pioneer P.F. - Global Changes
29.1.2015 728,08 Kč −0,9105%
Pioneer - Sporokonto
29.1.2015 1,6091 Kč 0,0062%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
29.1.2015 391,68 Kč −1,2032%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
29.1.2015 60,79 € −0,0493%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
29.1.2015 6,51 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
29.1.2015 93,66 $ 0,1176%
Pioneer - obligační plus
29.1.2015 1,2841 Kč −0,2331%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
29.1.2015 78,71 € −0,1649%
Pioneer - obligační fond
29.1.2015 2,1811 Kč 0,0413%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
29.1.2015 1115,42 Kč −0,4436%
Pioneer - dynamický fond
29.1.2015 0,9612 Kč −0,7025%
Nastavení...
  Doporučené investiční produkty  
AllStar AllStar
 
   RENTIER 3s - nový program životního cyklu s unikátní alokační brzdou
   Rentier Invest - inteligentní porfolio pro život
   Program RYTMUS - pravidelné investice snižující riziko
   Doporučené fondy
 
 
  Aktuality   Navigace  
 

26.11.2014


Představenstvo společnosti Pioneer Asset Management, a.s. rozhodlo, že se dne 31.12.2014 uskuteční z technických důvodů technická přestávka.

Dne 31.12.2014 nebude společnost Pioneer Asset Management, a.s. provádět investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování a investiční službu provádění pokynů týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování na účet zákazníka, kterou se rozumí předání pokynu týkajícího se těchto cenných papírů převodnímu místu ve smyslu příslušných podmínek.

26.11.2014


Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů


Představenstvo Pioneer investiční společnosti, a.s. dne 26.11.2014 v 11:45 hod. rozhodlo v souladu s ustanovením § 134 a násl. zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů v případě Českých fondů Pioneer Investments a Fondů nadací včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů Fondů a Fondů nadací a jejich zveřejňování, a to s účinností: od 29.12.2014 do 5.1.2015 včetně - pro České fondy Pioneer Investments, s výjimkou Fondů nadací, a od 19.12.2014 do 7.1.2015 včetně - pro Fondy nadací.
Posledním obchodním dnem v roce 2014, ke kterému bude určena aktuální hodnota podílových listů Fondů a ke kterému společnost vydá a odkoupí podílové listy fondů je:

úterý 23.12.2014 pro České fondy Pioneer Investments
čtvrtek 18.12.2014 pro Fondy nadací.

Společnost po obnovení vydávání a odkupování vydá podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů a Fondů nadací.
Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Pioneer investiční společnosti, a.s. konaného dne 26.11.2014 naleznete zde.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2014 a přejeme Vám mnoho úspěchů v roce 2015.

28.1.2015


Pioneer Funds – European Equity Target Income opět překonal dividendový výnos 7% a k 3. výročí nadělil českým investorům reinvestiční třídu v korunách

Akciový podfond Pioneer Funds - European Equity Target Income v loňském roce navázal na dosavadní úspěšnou historii vyplácení vysokých dividend a opět překonal svůj ambiciózní cíl. V EUR třídě vyplatí za rok 2014 celkovou dividendu ve výši 7,3%, oproti cílovaným 7%. Stejný cíl (7%) je nastaven i pro rok 2015. Českým investorům je podfond k dispozici od března 2014, a to hned v několika třídách: měnově zajištěné korunové třídě s výplatou dividend, v eurové třídě s výplatou dividend, v eurové reinvestiční třídě a od letošního ledna nově také v reinvestiční korunové třídě.

9.1.2015


Investiční nástroje využívá ke zhodnocení úspor na penzi necelá desetina Čechů
Ostatní mají obavy z propadu trhů a neznalosti problematiky

I přesto, že si více než tři čtvrtiny Čechů vytvářejí finanční rezervu na důchod, jen asi 8,5 procenta z nás využívá ke zhodnocování dlouhodobých úspor investování do podílových fondů. Průzkum investiční skupiny Pioneer Investments ukázal, že šest z deseti dotázaných Čechů zhodnocuje úspory na penzi formou důchodového spoření nebo důchodového pojištění, případně na spořicích a termínovaných produktech (19%). Téměř čtyři z deseti dotázaných o investování do podílových fondů nikdy neuvažovali. Ti, kteří investiční nástroje ke zhodnocování úspor nevyužívají, uvedli jako nejčastější důvod obavu z možné ztráty vložených peněz při propadu trhů (35%) a dále skutečnost, že investování nerozumí (30%).

16.12.2014


Oznámení podílníkům fondu Pioneer – obligační plus

Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) dne 16. prosince 2014 schválilo změny v úplném znění, respektive zpřesnění textu statutu fondu Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Fond“). Jedná se o úpravy statutu Fondu v části 3. „Investiční cíle a způsob investování podílového fondu“, a s touto změnou přímo související úpravou v části 4. „Rizikový profil“ – více informací v odůvodnění rozhodnutí představenstva Společnosti zde.
Nové úplné znění statutu Fondu naleznete zde.

Pioneer Investments, Praha

        Archiv ...

 
   Komentáře k trhům
   Mapa produktů
   ON-LINE aplikace
   Přístup k elektronickým výpisům
   Formuláře ke stažení
   Často kladené dotazy
 
AllStar